ziņas
Bildes
Kas mēs esam
Pieņemšanas laiks
Dievkalpojumi
Svētdarbības
Publikācijas
Tālmācība
Vēsture
Ziedojumi
Kapsēta
 

Pelnu trešdiena


gavēņa laika izaicinājuma sākums.


Trešdien 17. februārī plkst. 18:00 

Pelnu dienas dievkalpojums Pēterupes baznīcā.

 

Uzsākot šo gavēņa laiku, Ikviens kurš vēlēsies, tiks apzīmēts ar pelniem, kas ir grēknožēlas simbols. Pirms dievkalpojuma ir iespēja nākt uz grēksūdzi. 


Gavēnis ir sava veida izaicinājums, kurā cilvēks iesaistās ar garu, dvēseli un miesi un pieliek spēkus, lai padarītu intensīvāku savu garīgo dzīvi. Gavēnis nav diēta ķermeņa attīrīšanai, bet atturēšanās un pašdisciplīna, savu kaislību apvaldīšana. Gavēnis ir ne vien laiks, kad mēs atturamies no izklaidēm un ierobežojam uzturu, bet esam aicināti biežāk un vairāk pavadīt laiku lūgšanās un Svēto Rakstu apcerēs. Atsakoties no izklaidēm, vēderpriekiem un citām baudām rodas laiks un ietaupījumi, kurus var ziedot, lai veicinātu garīgo darbu, lai palīdzētu cietējiem. Gavēnis var kļūt par iespēju paplašināt savas garīgās robežas.


Uzdrīkstēsimies pieņemt gavēņa izaicinājumu.

Jēzus Kristus saka: "Lūdziet, tad jums taps dots, meklējiet, tad jūs atradīsit, klauvējiet, tad jums taps atvērts. Jo ikkatrs, kas lūdz, dabū, kas meklē, atrod, un, kas klauvē, tam atvērs.Lūkas ev. 11:9-10


Svētīgu jums šo gavēņa laiku!

Pēterupes un Skultes ev. lut. draudžu mācītājs Ivo Pavlovičs


Tavs komentārs:
Vārds:*
E-pasts:*
   Draudzes mācītājs
  Ivo Pavlovičs

  29449558
  pavlovics.ivo@gmail.com
  Mācītājs pieņem apmeklētējus Saulkrastos Mācītājmuižā
otrdienās 16:00 - 19:00
piektdienās 16.00 - 19.00
Kā arī  pēc vienošanās citā laikā un vietā.
Juris Ķesteris
draudzes priekšnieks
t. 29442777
 

 

 »